Team-Lykketall

Jeg påstår at regnskapsføreren kanskje er den viktigste ressursen for kunden, og gjennom tette samarbeid med flere fagområder så er rollen på få år blitt mer enn bokføring og et kontrollorgan.
 
Prosjektlederen
Kine Ljone Skogaas er styremedlem i Lykketall AS, men til vanlig leder hun Soft Skills Group AS som er en strategisk samarbeid­spartner og total­leverandør av tjenester innen rekruttering, bemanning, konsulent­utleie, HR-bistand og personal­ledelse. Lønn og regnskapstjenester som Lykketall leverer, er en viktig del av dette.

 


 
«Jeg mener regnskapsbyrået har blitt en strategisk samarbeidspartner for kunden, kanskje også den aller viktigste i det daglige arbeidet. Den gode regnskapsføreren sitter på masse informasjon om kunden, og har de beste forutsetninger for å kunne bistå», sier Ljone Skogaas.
 
Team Lykketall 
I etableringen av Lykketall ble det tidlig klart at man skulle utvikle rollen. Mye av det daglige regnskapsarbeidet skulle automatiseres bort, og man skulle erstatte dette med å bistå kunden på flere områder. Som ledd i dette arbeidet har man knyttet seg opp mot eksterne samarbeidspartnere som bistår med bedriftsrådgivning, IT, HR-bistand, rekruttering og konsulenter med nødvendig spisskompetanse.
 
«Vi må bort med oppfatningen og begrepet «regnskapsfører», det er utrolig snevert. For mange SMB-bedrifter tror jeg det faktisk er den viktigste rollen, og at den personen kan tilføre kunden betydelig merverdi – forutsatt at det er riktig person. Vi går fra bokførere til rådgivere», fremhever Ljone Skogaas.  

 

Rekruttering
Det er nok et krav om fortsatt å kunne gangetabellen, men regnskapsføreren som trivdes best i eget selskap er en saga blott. I langt større grad trengs det nå relasjonsbyggende egenskaper og evnen til å fungere som en rådgiver for kunden, og som prosjektleder mot ulike fagdisipliner. Regnskapsrapporten annenhver måned og kontroll på bilagene er blitt minst viktig, nå kreves det nysgjerrighet på ny teknologi, forståelse for IT-løsninger og evnen til å forstå flere fagdisipliner.
 
«Vi ønsker fortsatt å rekruttere gode økonomer og regnskapsfolk, men like viktig for oss er ønsket om å være rådgiver og evnen til å tenke nytt. Våre folk skal være de første kunden tenker på når behovet melder seg. Om vi ikke løser det selv så fikser vi de som fikser», avslutter Ljone Skogaas.

 

| Vi er på jakt etter flere ansatte. Er dette deg - ta kontakt med oss her |

 

Næringslivet står i omstilling. Det kreves tverrfaglige team som forstår endringene, som evner å sette seg inn i kundens hverdag, og bidrar til å løse utfordringene. Noe som ikke møtes med flere timer og økte priser, men gjennom nye produkter og tjenester som gir merverdi.
 
Regnskapsbransjen er i endring gjennom forbedret teknologi og enklere systemer. Endringen må møtes offensivt, med gode tjenester og smarte digitale løsninger til det beste for kundene. 

Med Tripletex som motor i sin digitale satsning, og gjennom skreddersøm, tilpassede rapporter og dashbord, har kunden full tilgang til egne tall som løpende oppdateres.
Kontakt oss