Tjenester

Lykketall har et nettverk med ulik fagkompetanse fra komplementære bransjer. Ved behov kobler vi på nødvendige støttespillere med spisskompetansen du trenger, og fungerer som bindeledd. Slik skal du få den leveransen du trenger til enhver tid.

Lønn og HR

Personallister, HMS-håndbøker, bistand til valg og fravalg av verneombud, HMS-årshjul 

Regnskap

Løpende regnskap og økonomi med rapportering og rådgiving

Årsavsluttning 

Årsregnskap, skattemelding, aksjonærregisteroppgave

Selskapsendringer

Stiftelse, fusjon, fisjon, emisjon og andre selskapsmessige endringer

Timeføring

Timeføring, nettbutikk, kasse m.m

Automatisering

Optimalisering av rutiner, rapporter og systemer rundt økonomi og regnskap

Ta kontakt for å diskutere dine behov. 

Vi jobber for at du skal få en helhetlig løsning som forenkler din drift og hverdag.

Kontakt oss