Regnskapsføreren skal sørge for at det blir igjen mer på bunnlinja

Det er jo ingen som egentlig vil ha en regnskapsfører, det folk vil ha er noen som bidrar til at bunnlinja blir bedre. Regnskapsføreren din skal måles på om de skaper merverdi, hvis ikke så tupper du de ut!
 
Satt på spissen
«Jeg setter det følgelig på spissen, men jeg mener helt klart at regnskapsføreren sin hovedoppgave er å sørge for at kunden tjener mer penger. Enten gjennom spart tid, gjennom bedre rapportering og målstyring, kutte kostander, eller gode råd som sørger for ei bedre bunnlinje. Leverer ikke regnskapsføreren på det så bytt», sier Frode Iversen.

 


 
Frode Iversen er styremedlem i Lykketall AS og har hatt ulike byrå og regnskapsførere gjennom vel 20 år med ulike bedrifter. Gjennom sitt virke i NT6 og tidligere samarbeid med daglig leder i Lykketall, har han blitt koblet på det som har blitt et kompetansemiljø i skjæringspunktet økonomi, teknologi og rådgivning. Gjennom lokal tilstedeværelse og nærhet til kunden, skal man gjennom bruk av data, maskinlæring og automatiserte løsninger, effektivisere prosessene og skape merverdi for kundene.
 
Død over ringpermen
«Tro det eller ei, men det er fortsatt regnskapsførere som aller helst vil sitte på kontoret med ringpermene sine, og den eneste gangen du hører noe er når de lurer på et bilag som mangler eller hvem som spiste lunsj med deg oktober i fjor», sier Iversen. I Lykketall er målet å automatisere de aller fleste prosesser slik at man kan konsentrere tidsbruken rundt faktisk rådgivning for kunden.
 
«Regnskapsføreren skal sørge for at lover og regler blir overholdt, det ligger i bunnen, men det jeg i tillegg trenger i det daglige, er en økonomiansvarlig og en sparringspartner som hjelper meg i drifta og ser løsninger. I regnskapssystemet henter jeg ut oppdatert informasjon gjennom skreddersydde rapporter, når jeg lurer på noe så ringte jeg Kristine», sier Iversen.

 


 
En bransje i endring
Regnskapsbransjen er i endring gjennom et teknologisk skifte som både beriker og utfordrer. I Lykketall skal man ta innover seg disse endringene og møte de offensivt med digitale og automatiserte løsninger. Mange arbeidsoppgaver skal automatiseres og det går mot mer rådgivning og mindre bokføring. Heldigvis, mener noen.
 
«Ambisjonen er at våre regnskapsførere skal bli prosjektledere som administrerer økonomien til kundene. Basert på kundenes ulike utfordringer, skal man koble på de ressursene som trengs til enhver tid, enten de jobber i Lykketall eller ei. Derfor bygger vi nå opp ulike eksterne spissa «Team-Lykketall» som skal bidra til det beste for våre kunder, enten det er revisjon, HR eller IT-relaterte oppgaver. Da skaper vi verdi for kunden, og det er det man må måles på!», avslutter Iversen.

 

 

| Vi er på jakt etter flere ansatte. Er dette deg - ta kontakt med oss her |

Lykketall benytter Tripletex som foretrukket regnskapssystem. Systemene passer både for små enkeltpersonsforetak og større bedrifter med flere ansatte, prosjekter, avdelinger og komplekse utfordringer.
 
Med Tripletex som motor i sin digitale satsning, og gjennom skreddersøm, tilpassede rapporter og dashbord, har kunden full tilgang til egne tall som løpende oppdateres.
 
Lykketall utgjorde Tripletex sitt kundecase under partnersamlingen i 2021. I caset som ble presentert gikk man fra 0% til 47% automatisk føring av bilag via progressiv automasjon på kun én uke.
Kontakt oss